بدون عنوان

از مجموعه آذری، لس آنجلس
قبلی
بعدی
مشخصات اثر
تاریخ: (دهه 1340)
تکنیک: گواش و آب‌رنگ روی کاغذ
ابعاد:
cm. 50×35
امضا شده: به فارسی در پایین چپ
پیشینه مالکیت: در دهه 1340 مستقیماً از هنرمند به والدین صاحب فعلی منتقل شد.
در دهه 1340 مستقیماً از هنرمند به والدین صاحب فعلی منتقل شد.