ترکیب (Composition)

قبلی
بعدی
مشخصات اثر
تاریخ: حدود سال 1965(دهه 1340)
ابعاد:
cm. 43×50
امضا شده: به فارسی در پایین چپ
پیشینه مالکیت: مجموعه خانم م. ، پاریس. در دهه 1960 در ایران خریداری شد.
به پیشنهاد برادر صاحب اثر (مجموعه خصوصی دانمارک) در حراجی Christie’s Dubai به تاریخ 26 اکتبر 2010 به فروش رفت.

مجموعه خانم م. ، پاریس. در دهه 1960 در ایران خریداری شد.
به پیشنهاد برادر صاحب اثر (مجموعه خصوصی دانمارک) در حراجی Christie’s Dubai به تاریخ 26 اکتبر 2010 به فروش رفت.