بدون عنوان (چشم انداز)

قبلی
بعدی
مشخصات اثر
تاریخ: حدود اواخر دهه 1340(دهه 1340)
تکنیک: گواش روی کاغذ
ابعاد:
cm. 50×24
امضا شده: به فارسی در پایین راست