بدون عنوان

قبلی
بعدی
مشخصات اثر
تکنیک: رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
cm. ×
امضا شده: به انگلیسی با تاریخ (Sepehri '70)