بدون عنوان

قبلی
بعدی
مشخصات اثر
تاریخ: حدود دهه 1350(دهه 1350)
تکنیک: رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
cm. 130×90
امضا شده: به فارسی در پایین چپ