بدون عنوان

مجموعه خصوصی آقای دکتر محمد‌علی موحد
قبلی
بعدی
مشخصات اثر
تاریخ: حدود دهه 1340(دهه 1340)
تکنیک: رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
cm. 100×70
امضا شده: به فارسی در پایین راست
پیشینه مالکیت: اثر حاضر در سپتامبر 1963 در هفتمین بینال سائوپائولو برزیل ارایه شده است.
این اثر متعلق به مجموعه خصوصی آقای دکتر محمد‌علی موحد می باشد.
در آمد حاصل از فروش این اثر به موسسه فرهنگی-هنری صفای امید (ساخت مدرسه و كتابخانه عمومی و اهدای بورس تحصیلی به شاگردان ممتاز) واقع در تبریز، تعلق می گیرد.
اثر حاضر در سپتامبر 1963 در هفتمین بینال سائوپائولو برزیل ارایه شده است.
این اثر متعلق به مجموعه خصوصی آقای دکتر محمد‌علی موحد می باشد.
در آمد حاصل از فروش این اثر به موسسه فرهنگی-هنری صفای امید (ساخت مدرسه و كتابخانه عمومی و اهدای بورس تحصیلی به شاگردان ممتاز) واقع در تبریز، تعلق می گیرد.