بدون عنوان

قبلی
بعدی
مشخصات اثر
تاریخ: اواخر دهه 1340(دهه 1340)
تکنیک: رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
cm. 106×82
امضا شده: به انگلیسی (sohrab 70) در پایین راست