به یاد صادق هدایت (In Memory of Sadegh Hedayat)

قبلی
بعدی
مشخصات اثر
تاریخ: سال 1969(دهه 1340)
تکنیک: رنگ روغن روی تخته بوم
ابعاد:
cm. 31×40
امضا شده: به فارسی در پایین راست - امضا، عنوان تاریخ و توضیح به فارسی در پشت اثر
پیشینه مالکیت: گالری سیحون، تهران، حدود سال 1973.
توسط پدر صاحب فعلی مستقیماً از سهراب سپهری خریداری شد.
از آن به بعد نسل به نسل منتقل شده است.
گالری سیحون، تهران، حدود سال 1973.
توسط پدر صاحب فعلی مستقیماً از سهراب سپهری خریداری شد.
از آن به بعد نسل به نسل منتقل شده است.