بدون عنوان

از مجموعه خصوصی، بارسلونا
قبلی
بعدی
مشخصات اثر
تاریخ: حدود سال 1353
تکنیک: رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
cm. 80×120
امضا شده: به فارسی در پایین چپ
پیشینه مالکیت: مجموعه خصوصی، بارسلونا
توسط مادربزرگ صاحب فعلی تقریباً در سال 1353 از سهراب سپهری خریداری شده است.
مجموعه خصوصی، بارسلونا
توسط مادربزرگ صاحب فعلی تقریباً در سال 1353 از سهراب سپهری خریداری شده است.