بدون عنوان

قبلی
بعدی
مشخصات اثر
تاریخ: سال 1960(دهه 1330)
تکنیک: پاستل و گواش روی کاغذ
ابعاد:
cm. 49×68
امضا شده: به فارسی در پایین راست
پیشینه مالکیت: گالری رضا عباسی، تهران
توسط مالک فعلی مستقیماً در سال 1960 خریداری شد.
گالری رضا عباسی، تهران
توسط مالک فعلی مستقیماً در سال 1960 خریداری شد.