بدون عنوان

از مجموعه خصوصی، آریزونا
قبلی
بعدی
مشخصات اثر
تاریخ: حدود اواسط دهه 1340(دهه 1340)
تکنیک: رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
cm. 89×89
امضا شده: به فارسی در پایین چپ
پیشینه مالکیت: گالری Borghese، تهران
توسط مالک فعلی مستقیماً در سال 1965 خریداری شد.
گالری Borghese، تهران
توسط مالک فعلی مستقیماً در سال 1965 خریداری شد.