بدون عنوان

از مجموعه خصوصی، لس آنجلس
قبلی
بعدی
مشخصات اثر
مجموعه: تنه درختان
تاریخ: حدود دهه 1350(دهه 1350)
تکنیک: رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
cm. 200×120
امضا شده: به فارسی در پایین راست
پیشینه مالکیت: مجموعه خصوصی، تهران
مجموعه خصوصی، لس آنجلس (هدیه شده به صاحب فعلی در دهه 1980)
مجموعه خصوصی، تهران
مجموعه خصوصی، لس آنجلس (هدیه شده به صاحب فعلی در دهه 1980)