بدون عنوان (چشم‌انداز با درختان)

قبلی
بعدی
مشخصات اثر
تاریخ: حدود اواسط دهه 1340(دهه 1340)
تکنیک: گواش روی کاغذ
ابعاد:
cm. 32×50
امضا شده: به فارسی در پایین چپ