بدون عنوان

قبلی
بعدی
مشخصات اثر
تاریخ: حدود اواسط دهه 1340(دهه 1340)
تکنیک: گواش روی مقوا
ابعاد:
cm. 50×69
امضا شده: به فارسی در پایین راست
پیشینه مالکیت: اثر حاضر متعلق به مجموعه شخصی زنده‌یاد منیژه میرعمادی و آقای دکتر جمشید ناصری می باشد.
اثر حاضر متعلق به مجموعه شخصی زنده‌یاد منیژه میرعمادی و آقای دکتر جمشید ناصری می باشد.