ترکیب انتزاعی با آبی (Abstract Composition with Blue)

از مجموعه خصوصی، پاریس
قبلی
بعدی
مشخصات اثر
تاریخ: حدود دهه 1350(دهه 1350)
تکنیک: آکریلیک روی کاغذ
ابعاد:
cm. 25×25
پیشینه مالکیت: حدود دهه 1350 از طرف سهراب سپهری به صاحب فعلی هدیه شده است.
حدود دهه 1350 از طرف سهراب سپهری به صاحب فعلی هدیه شده است.