ترکیب انتزاعی در سی‌ینا (Abstract Composition in Sienna)

از مجموعه خصوصی، انگلستان
قبلی
بعدی
مشخصات اثر
تاریخ: سال 1965(دهه 1340)
تکنیک: گواش روی کاغذ روی تخته
ابعاد:
cm. 50×70