درختان

یک نقاشی بسیار قدیمی و مهم از مجموعه خصوصی خواننده مرضیه
قبلی
بعدی
مشخصات اثر
مجموعه: درختان
تاریخ: حدود دهه 1340(دهه 1340)
تکنیک: رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
cm. 100×100
پیشینه مالکیت: از مجموعه خصوصی، فلوریدا
از مجموعه خواننده اشرف السادات مرتضایی (مرضیه)، در اوایل دهه 1960 در گالری Bourges خریداری شد.
از آن به بعد نسل به نسل منتقل شد و به پسر مرضیه، محمود ملک افضل رسید.
از مجموعه خصوصی، فلوریدا
از مجموعه خواننده اشرف السادات مرتضایی (مرضیه)، در اوایل دهه 1960 در گالری Bourges خریداری شد.
از آن به بعد نسل به نسل منتقل شد و به پسر مرضیه، محمود ملک افضل رسید.