بدون عنوان

از مجموعه خصوصی، تهران
قبلی
بعدی
مشخصات اثر
مجموعه: درختان
تاریخ: حدود دهه 1350(دهه 1350)
تکنیک: رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
cm. 100×150
امضا شده: به فارسی در پایین راست
پیشینه مالکیت: گالری سیحون، تهران، دهه 1350
گالری سیحون، تهران، دهه 1350