بدون عنوان (روستا)

از مجموعه خصوصی، واشنگتن
قبلی
بعدی
مشخصات اثر
تاریخ: حدود سال 1355(دهه 1350)
تکنیک: مرکب روی بوم
ابعاد:
cm. 68×87
پیشینه مالکیت: گالری سیحون در تهران
توسط مالک فعلی مستقیماً از گالری در سال 1976 خریداری شد.
گالری سیحون در تهران
توسط مالک فعلی مستقیماً از گالری در سال 1976 خریداری شد.