بدون عنوان

از مجموعه خصوصی، ایالات متحده آمریکا
قبلی
بعدی
مشخصات اثر
مجموعه: تنه درختان
تاریخ: سال 1970(دهه 1340)
تکنیک: رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
cm. 100×80
امضا شده: به انگلیسی با تاریخ (Sepehri '70)
پیشینه مالکیت: گالری سیحون، تهران
توسط مجموعه‌دار خصوصی در تهران مستقیماً از گالری سیحون در 1973-1999 خریداری شد
از این خریدار در سال 1977 به مالک فعلی منتقل شده است.
گالری سیحون، تهران
توسط مجموعه‌دار خصوصی در تهران مستقیماً از گالری سیحون در 1973-1999 خریداری شد
از این خریدار در سال 1977 به مالک فعلی منتقل شده است.