بدون عنوان

از مجموعه خصوصی، بوستون ایالات متحده آمریکا
قبلی
بعدی
مشخصات اثر
تاریخ: حدود اواسط دهه 1340(دهه 1340)
تکنیک: رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
cm. 100×70
پیشینه مالکیت: مجموعه‌دار David Penn.
هدیه ای به پدربزرگ و مادربزرگ صاحب فعلی در سال 1967.
از آن به بعد نسل به نسل منتقل شده است.
مجموعه‌دار David Penn.
هدیه ای به پدربزرگ و مادربزرگ صاحب فعلی در سال 1967.
از آن به بعد نسل به نسل منتقل شده است.