بدون عنوان

از مجموعه خصوصی
قبلی
بعدی
مشخصات اثر
تاریخ: حدود دهه 1340(دهه 1340)
تکنیک: رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
cm. 100×100
پیشینه مالکیت: مجموعه خصوصی ، ایالات متحده آمریکا.
در حراج Anon. توسط Christie's در دبی, (31 اکتبر 2007) توسط مالک فعلی خریداری شده است.
مجموعه خصوصی ، ایالات متحده آمریکا.
در حراج Anon. توسط Christie's در دبی, (31 اکتبر 2007) توسط مالک فعلی خریداری شده است.