خانه کاشان

از مجموعه خصوصی در دانمارک
قبلی
بعدی
مشخصات اثر
تاریخ: حدود سال 1357(دهه 1350)
تکنیک: رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
cm. 80.5×130
پیشینه مالکیت: از طرف خواهر مالک فعلی به سهراب سپهری سفارش داده شده و به مالک فعلی هدیه داده شده است.
از طرف خواهر مالک فعلی به سهراب سپهری سفارش داده شده و به مالک فعلی هدیه داده شده است.