بدون عنوان

از مجموعه خصوصی
قبلی
بعدی
مشخصات اثر
مجموعه: درختان
تاریخ: حدود دههٔ 1350 ه‍.ش(دهه 1350)
تکنیک: رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
cm. 100×130
پیشینه مالکیت: تقریباً در دهه 1350 توسط صاحب فعلی مستقیماً از سهراب سپهری خریداری شده است.
تقریباً در دهه 1350 توسط صاحب فعلی مستقیماً از سهراب سپهری خریداری شده است.