بدون عنوان

از مجموعه خصوصی اسفندیاری، لندن
قبلی
بعدی
مشخصات اثر
مجموعه: درختان
تاریخ: اوایل دههٔ 1350 ه‍.ش(دهه 1350)
تکنیک: رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
cm. 106×61
پیشینه مالکیت: در اوایل دهه 1970 در تهران توسط شوهر مالک فعلی خریداری شد.
در اوایل دهه 1970 در تهران توسط شوهر مالک فعلی خریداری شد.