هنوز زندگی با برگ (Still Life with Leaves)

قبلی
بعدی
مشخصات اثر
تاریخ: حدود اواسط دهه 1340(دهه 1340)
تکنیک: گواش روی مقوا
ابعاد:
cm. 49×69
امضا شده: به فارسی در پایین راست