بدون عنوان

قبلی
بعدی
مشخصات اثر
تاریخ: اوایل دهه 1350(دهه 1350)
تکنیک: رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
cm. 80×120
امضا شده: به فارسی در پایین چپ
پیشینه مالکیت: این اثر توسط گالری گلستان به مجموعه‌دار پیشین فروخته شده بود.
اثر در سال 1384 از طریق گالری اثر توسط صاحب کنونی آن خریداری شده است.
این اثر توسط گالری گلستان به مجموعه‌دار پیشین فروخته شده بود.
اثر در سال 1384 از طریق گالری اثر توسط صاحب کنونی آن خریداری شده است.