بدون عنوان

از مجموعه خصوصی آقای محسن امامی، ایالات متحده آمریکا
قبلی
بعدی
مشخصات اثر
تاریخ: حدود دهه 1350(دهه 1350)
تکنیک: رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
cm. 100×70
امضا شده: به فارسی در پایین راست
پیشینه مالکیت: مجموعه خصوصی، تهران
مجموعه خصوصی، نیویورک (خریداری شده در دهه 1970)
توسط Mike Deming Antiques در نیویورک در دهه 2000 مستقیماً خریداری شد.
توسط مالک فعلی در سال 2015 مستقیماً خریداری شده است.
مجموعه خصوصی، تهران
مجموعه خصوصی، نیویورک (خریداری شده در دهه 1970)
توسط Mike Deming Antiques در نیویورک در دهه 2000 مستقیماً خریداری شد.
توسط مالک فعلی در سال 2015 مستقیماً خریداری شده است.