بدون عنوان

از مجموعه خصوصی، نیویورک
قبلی
بعدی
مشخصات اثر
مجموعه: درختان
تاریخ: حدود اواخر دهه 1340(دهه 1340)
تکنیک: رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
cm. 63×64
امضا شده: به فارسی در پایین راست
پیشینه مالکیت: گالری سیحون، تهران.
توسط پدر صاحب فعلی در سال 1970 خریداری شده و نسل به نسل منتقل شده است.
گالری سیحون، تهران.
توسط پدر صاحب فعلی در سال 1970 خریداری شده و نسل به نسل منتقل شده است.