بدون عنوان

قبلی
بعدی
مشخصات اثر
تاریخ: اوایل دههٔ 1340 ه‍.ش(دهه 1340)
تکنیک: رنگ روغن روی پارچه
ابعاد:
cm. 102×84
امضا شده: به فارسی در پایین چپ
پیشینه مالکیت: توسط مالک فعلی مستقیماً از سهراب سپهری خریداری شده است.
این اثر در اکتبر 2017 در حراج کریستیز لندن ارایه شده است.
توسط مالک فعلی مستقیماً از سهراب سپهری خریداری شده است.
این اثر در اکتبر 2017 در حراج کریستیز لندن ارایه شده است.