بدون عنوان

قبلی
بعدی
مشخصات اثر
تاریخ: حدود دهه 1340(دهه 1340)
تکنیک: رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
cm. 100×70
امضا شده: به فارسی در پایین راست