+ * -
امروز 3 اسفند ماه ، 1395

آمار سايتشعر تصادفي از سهرابليست كامل اشعار

(تکمیلی) Powered by Aram
سهراب سپهری | Sohrab Sepehri آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 14388854 بار نمايش يافته است . مهر 1388

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 7.385 % (1062620)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 8.074 % (1161797)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 77.46 % (11146248)
 Opera: OperaOperaOpera 0.615 % (88621)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (65)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.001 % (246)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 3.141 % (452029)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 3.316 % (477228)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 20.19 % (2905604)
 Linux:LinuxLinuxLinux 4.474 % (643838)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 2.673 % (384681)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (34)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0.000 % (18)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 6.949 % (1)
 AIX:AIXAIXAIX 3.474 % (5)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 72.65 % (10454673)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 2490
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 45
 موضوعات فعال : 9
 نظرات و پيشنهادات : 555