+ * -
امروز 10 ارديبهشت ماه ، 1396

آمار سايتشعر تصادفي از سهرابليست كامل اشعار

(تکمیلی) Powered by Aram
سهراب سپهری | Sohrab Sepehri آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 15055212 بار نمايش يافته است . مهر 1388

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 7.280 % (1096043)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 7.914 % (1191563)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 77.73 % (11702579)
 Opera: OperaOperaOpera 0.592 % (89224)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (66)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.001 % (249)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 3.054 % (459794)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 3.425 % (515694)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 19.99 % (3010068)
 Linux:LinuxLinuxLinux 4.556 % (686059)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 2.675 % (402779)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (35)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0.000 % (19)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 6.642 % (1)
 AIX:AIXAIXAIX 3.321 % (5)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 72.77 % (10956246)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 2495
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 45
 موضوعات فعال : 9
 نظرات و پيشنهادات : 620