+ * -
امروز 2 بهمن ماه ، 1395

آمار سايتشعر تصادفي از سهرابليست كامل اشعار

(تکمیلی) Powered by Aram
سهراب سپهری | Sohrab Sepehri آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 14162956 بار نمايش يافته است . مهر 1388

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 7.412 % (1049848)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 8.134 % (1152120)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 77.45 % (10970397)
 Opera: OperaOperaOpera 0.623 % (88370)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (65)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.001 % (246)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 3.169 % (448884)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 3.198 % (453026)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 20.27 % (2871707)
 Linux:LinuxLinuxLinux 4.412 % (624999)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 2.667 % (377781)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (34)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0.000 % (18)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 7.060 % (1)
 AIX:AIXAIXAIX 3.530 % (5)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 72.64 % (10288411)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 2489
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 45
 موضوعات فعال : 9
 نظرات و پيشنهادات : 550