+ * -
امروز 8 فروردين ماه ، 1396

آمار سايت



شعر تصادفي از سهراب



ليست كامل اشعار

(تکمیلی) Powered by Aram
سهراب سپهری | Sohrab Sepehri آمار بازديد



صفحات اين سايت كلآ 14741446 بار نمايش يافته است . مهر 1388

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 7.332 % (1080908)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 7.987 % (1177434)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 77.60 % (11439516)
 Opera: OperaOperaOpera 0.603 % (88918)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (65)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.001 % (249)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 3.097 % (456555)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 3.376 % (497801)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 20.10 % (2963184)
 Linux:LinuxLinuxLinux 4.510 % (664904)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 2.672 % (393929)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (35)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0.000 % (18)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 6.783 % (1)
 AIX:AIXAIXAIX 3.391 % (5)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 72.71 % (10719370)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 2492
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 45
 موضوعات فعال : 9
 نظرات و پيشنهادات : 557