+ * -
امروز 4 تير ماه ، 1396

آمار سايتشعر تصادفي از سهرابليست كامل اشعار

(تکمیلی) Powered by Aram
محراب
سي و دومين شعر از دفتر «آوار آفتاب» :تهي بود و نسيمي‌.
سياهي بود و ستاره اي


هستي بود و زمزمه اي‌.
لب بود و نيايشي‌.
«من» بود و «تو» يي‌:
نماز و محرابي‌.

 بازديد : 9197 بار

کلمات کليدي : سهراب سپهري آوار آفتاب محراب