+ * -
امروز 4 تير ماه ، 1396

آمار سايتشعر تصادفي از سهرابليست كامل اشعار

(تکمیلی) Powered by Aram
...
بيست و پنجمين شعر از دفتر «آوار آفتاب» : رويا زدگي شكست : پهنه به سايه فرو بود.
زمان پرپر مي شد.


از باغ ديرين ، عطري به چشم تو مي نشست‌.
كنار مكان بوديم‌. شبنم ديگر سپيده همي باريد.
كاسه فضا شكست‌. در سايه - باران گريستم‌، و از چشمه
غم بر آمدم‌.
آلايش روانم رفته بود. جهان ديگر شده بودم‌.
در شادي لرزيدم ، و آن سو را به درودي لرزاندم‌.
لبخند در سايه روان بود . آتش سايه ها در من گرفت :
گرداب آتش شدم‌.
فرجامي خوش بود: انديشه نبود.
خورشيد را ريشه كن ديدم‌.
و دروگر نور را ، در تبي شيرين ، با لبي فرو بسته ستودم‌.بازديد : 8281 بار

کلمات کليدي : سهراب سپهري آوار آفتاب ...