+ * -
امروز 4 تير ماه ، 1396

آمار سايتشعر تصادفي از سهرابليست كامل اشعار

(تکمیلی) Powered by Aram
دريا و مرد
هفدهمين شعر از دفتر «مرگ رنگ»:تنها ، و روي ساحل‌،
مردي به راه مي گذرد.


نزديك پاي او
دريا، همه صدا.
شب‌، گيج در تلاطم امواج‌.
باد هراس پيكر
رو مي كند به ساحل و در چشم هاي مرد
نقش خاطر را پر رنگ مي كند.
انگار
هي ميزند كه :مرد! كجا مي روي ، كجا؟
و مرد مي رود به ره خويش‌.
و باد سرگران
هي ميزند دوباره‌: كجا مي روي ؟
و مرد مي رود.
و باد همچنان‌

 


امواج ، بي امان‌،
از راه ميرسند
لبريز از غرور تهاجم‌.
موجي پر از نهيب
ره مي كشد به ساحل و مي بلعد


يك سايه را كه برده شب از پيكرش شكيب‌.

دريا، همه صدا.
شب‌، گيج در تلاطم امواج‌.
باد هراس پيكر
رو مي كند به ساحل و ...بازديد : 12161 بار

کلمات کليدي : سهراب سپهري مرگ رنگ دريا و مرد